0

Чай Улун

 • Габа Бирюзовый Алишань
  Артикул: GB-5384
  2
  480 грн
 • Артикул: BD-4415-50
  200 грн
 • Габа Бриллиантовая Габа
  Артикул: GB-0693-25
  3
  241 грн
 • Да Хун Пао (Дахунпао) Улун «Да Хун Пао» («Большой красный халат»)
  Новинка
  Сорт
 • Вес
 • Артикул: GH-3322
  130 грн
  Вес
 • Да Хун Пао (Дахунпао) Императорский Старый Да Хун Пао 2015 год
  Новинка
  Вес
 • Артикул: GH-0417-25
  1
  170 грн
  Сорт
 • Те Гуань Инь (Тигуанинь) Те Гуань Инь Го Сян
  Новинка
  Артикул: GH-0083-8
  8
  30 грн
 • Улун Мэй Чжань «Дикая слива»
  Новинка
  Артикул: GH-6519-50
  315 грн
  Вес
 • Дань Цун Гуй Хуа Сян Дань Цун
  Новинка
  Артикул: GH-1015-50
  204 грн
 • Артикул: GH-1017-50
  250 грн
 • Артикул: GH-0920-8
  1
  30 грн
  Сорт
 • Артикул: GH-1008-50
  2
  190 грн
  Ожидается
 • Артикул: GH-0414
  4
  361 грн
  Ожидается
Наверх